Dlaczego My?


Metoda Cogito jest propozycją zorientowaną na ucznia, jego rozwój, jego upodmiotowienie, ale jest też szkołą, w której standardy akademickie są wysokie. Tylko realizuje się je odmiennymi metodami, w porównaniu do tradycyjnej szkoły. To marka uznana na polskim i poznańskim rynku edukacyjnym.To szkoła bez lęku, w której uczeń czuje się dobrze ze swoimi rówieśnikami, z nauczycielami, i ze sobą samym. Wie, że jest akceptowane takie, jakie jest. COGITO promuje rozbudzanie ciekawości świata, zapału, a jednocześnie kształtowania poczucia odpowiedzialności, kreatywności i permanentnego zapału do uczenia się.

Dlaczego warto wybrać
szkoły COGITO?


Szkoły Cogito są miejscem twórczego dorastania młodego człowieka, kształtowania jego wolii kompetencji w zakresie eksperymentowania, doświadczania, badania a także „wydłużania swoich korzeni”.

Nasza kadra wspiera kompetencje społeczno - emocjonalne a także pomaga budować samoświadomość i autoregulację emocjonalną.

Kadrę COGITO tworzą kreatywni nauczyciele - „przewodnicy”, koncentrujący się na potrzebach i rozwoju ucznia, a nie tylko na formalnej realizacji podstawy programowej.

Rekrutacja rusza od 8 marca 2021r.
Rekrutacja rusza od 15 marca 2021r.